پروژه 1300 واحدی ذوالفقار

یکی دیگر از پروژه های انجام شده توسط شرکت نوین ارتفاع  آسانسور مجتمع 1300 واحدی ذوالفقار میباشد که داری 6  دستگاه آسانسور 15 توقف از نوع گیربگس و داری موتورخانه با سرعت  1.6 m/s میباشد .

نظرات ارسال شده
4.6 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات